எல்லை கோடுகள்

Back Camera

இந்த படத்தில் உள்ள கோடுதான் பெல்ஜியம்(B) மற்றும் நெதர்லாந்து(NL) ஆகிய இரு நாடுகளின் எல்லை கோடுகள்..

சற்று நமது நிலையை சிந்தித்து பாருங்கள்…

நம் இடத்தை அவன் என்று ஆட்டைய போடுவானோ என்று பயந்து பயந்தே காலம் தள்ளும் சூழ்நிலை. எவராவது மீறி எல்லை கோட்டை தாண்டினால் அவரது நிலையை கூறவே வேண்டாம் ..

ஒரு காலத்தில் அவர்களுக்குள் அடித்துக் கொண்டிருந்த மேற்கத்திய நாடுகள் இன்று ஒற்றுமையாக உள்ளனர்.

ஆனால் அவர்களின் பிரித்தாளும் சூழ்சியின் மூலம் பிரிக்கப்பட்ட நாடுகளில் பல ஆசிய, ஆப்ரிக்க நாடுகள் இன்று ஒருவருக்கொருவர் அடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன ..

காரணம் அரசியல் என்ற ஒரே ஒரு காரணம் மட்டுமே..

Source:
Via Fb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s