வந்தேரிகள்

Americans

பூர்வீக அமெரிக்க மக்களுக்கு எதிரான இனப்படுகொலை.. அரங்கேற்றியவர்கள்..!!

இன்று உலகின் ஜனநாயகத்தை நிறுவுகிறேன் என்ற பெயரில் தனது ராணுவத்தை கொண்டு உலகம் முழுவதும் மக்களுக்கு எதிரான கொலைகளை அரங்கேற்றி வரும் ஐரோப்பாவில் இருந்து வந்தேரிகளாக அமெரிக்க வந்து அங்குள்ள மக்களை கொன்று குவித்து இன்று அமெரிக்கர்கள் என்ற போர்வையில் இருக்கும் வெள்ளையினம் தான் ..!!

Source:
Via Fb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s