உங்கள் குழந்தை எப்படி வளர்கிறது..?

Child

குறைகூறி வளர்க்கப்படும் குழந்தை வெறுக்க கற்றுக்கொள்கிறது.

அடக்கி வளர்க்கபடும் குழந்தை சண்டையிடக்கற்றுக்கொள்கிறது.

கேலி செய்யபடும் குழந்தை வெட்கத்தோடு வளர்கிறது.

அவமானப்படுத்தபடும் குழந்தை குற்றவாளி ஆகிறது.

ஊக்குவிக்கப்படும் குழந்தை மனதிடம் பெறுகிறது (சின்ன விசயத்துக்கும் கைகொடுத்து பாராட்டுங்கள்).

புகழப்படும் குழந்தை பிறரை மதிக்க கற்றுக்கொள்கிறது.

நேர்மையை கண்டு வளரும் குழந்தைநியாயத்தை கற்றுக்கொள்கிறது.

பாதுகாக்கபடும் குழந்தை நம்பிக்கை பெறுகிறது.

நட்போடு வளரும் குழந்தை உலகத்தை நேசிக்க கற்றுக்கொள்கிறது.

4, 5 வயதுகளில் குழந்தைக்கு நன்மை, தீமையை பற்றி சொல்லி தரவேண்டும்

தினமும் அரைமணி நேரம் தந்தை, நண்பனை போல உரையாடவேண்டும்.

Source:
Via Fb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s